Xëtu Njëlbéen

Jóge Wiktionary.
(Yoonalaat gu jóge Xët wu njëkk)
Dem: Joowiin, Seet
Nataalu Kocc Barma
Dalal-jàmm ci Wikbaatukaay

day ab baatukaay bu ubbeku te ku ne man a soppi

ku ne man na fee dugal ab baat bu bees

Am na 2 310 baat ci bii wikbaatukaay


Seet ab baat