baril

Jóge Wiktionary.

Wolof[Soppi]

Gongikubaat[Soppi]

mi ngi bàyyikoo ci bari

Jëf[Soppi]

baril:

  1. yokk limu am mbir, def ko mu bari
    jàngi téere moo la taxa mana baril say baat yi nga xam,

Tur[Soppi]

baril g:

  1. yokk gi ngay yokk limu mbir mi
    baril gu samay falkat moo ma taxa falu

Bàyyikoo[Soppi]

barile

Tekki[Soppi]

wu-faraas: multiplier, multiplication

wu-angalteer: multiple, multiplication

Delluwaay[Soppi]

Mbay Fay - nanu xayma - Tëngéej IREMPT (UCAD), 2005