Waxtaan:Léebu

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Jóge Wiktionary.
  • Mbej wa ray mbar ponkalakoy dóor (ahloubadar) litax ma def ci ahloubadar ji maako sos maanaa maako jakk a wax ci adduna
  • Ag caqamee gën ag këmm maa soppi lii gafi dugaloon xamnaa daga koo teewluwul waaye cuqqum a gën kam la caqami cumuq mooy coow liy gen booy saqqami dara moo tax ñuni moo gën kam waaye du këmm , këmm dagg lay ndurool maanaam baaraam yu këmm, kam nak mooy safaanub saqqami maanaam ni cell.
  • Njaabum gileem la waaye du njabum gileem
  • njëkk a fecc taxuta mujjeb géew la waaye du taxuta mujje géew

boo fi gisee loo xamni nandoo ko wala mu xaw laa jaaxal wax mako man miko fi dugal ma joxla ci'y leeral lu njëkk ga koy soppi mbaa ga koy far, waaye bula wooree nak man ga koo far mbaa soppi. yeneen coppite yi nak rafet lu naako waaw-Kay nandal-bubaax (bonne comphention)