tàngaay

Jóge Wiktionary.

Wolof[Soppi]

  • Tàngaay: mooy tax nga man a xam ñaata la tàngee.

Yeneen làkk[Soppi]

Français[Soppi]

  • Temperature

Italiano[Soppi]

  • Temperatura

English[Soppi]

  • Temperature