Aller au contenu

galerie

Jóge Wiktionary.

dafa bari lu muy wund:

  • mbaar m-
  • rombuwaay m-
  • mbooloom ay àlliway fànn (un ensemble des tableaux d'art)
  • gaaraluwaay (fu ñuy gaarale(wonee))
  • mburgal
  • jataayub way seetaan yi

yaa ciy jël bi nga jublu